Skip to content Skip to main navigation Skip to search
EFD Induction - Struktura grupy

Struktura grupy

Zarząd odpowiedzialny jest za zarządzanie grupą i nadzorowanie organizacji i codziennych działań. Korporacyjny Komitet Wykonawczy odpowiedzialny jest za codzienne operacje i prezentuje propozycje strategii, celów, działań, sprawozdań finansowych i ważnych inwestycji Zarządowi. Grupa EFD Induction obejmuje 18 firm zależnych, które podlegają Korporacyjnemu Komitetowi Wykonawczemu.

Rada Nadzorcza

Nazwisko                 Tytuł
Jarle Roth (Chairman) CEO, Arendals Fossekompani ASA
Tor Kim Steinsland
CEO, Scanmatic AS
Christian Must Chairman of the Board, Fondsfinans ASA
Kjell Stamnes
President and CEO, Glamox ASA
Christine Allouard
SAS Assistant, EFD Induction, France, Employee representative
John Inge Asperheim
R&D Engineer, EFD Induction, Norway, Employee representative

 

Zarząd Koncernu

Nazwisko           Tytuł
Bjørn Eldar Petersen Chief Executive Officer
Per Anders Evensen Chief Financial Officer
Terje Moldestad Vice President Sales & Marketing/IHM
Birger Gråthen Vice President Aftersales & Services
Inggard Aasenhus Torvik Vice President Engineering & Technology/IPS
Qin Song Vice President Asia
Randy Borden Vice President North-America
Henk de Lange    Vice President Europe IHM 
Tore Thorsteinsen   Vice President Europe IPS 

 

Kierownictwo filii

Nazwisko                      Filia
Tore Thorsteinsen EFD Induction a.s, Norwegia
Henk de Lange
EFD Induction GmbH, Niemcy
Matthias Gruber
EFD Induction Ges.m.b.H, Austria
Tore Thorsteinsen
EFD Induction S.A., Francja
Kristian Berggren
EFD Induction ab.,Szwecja 
Johan I. Larsen
EFD Induction s.l, Hiszpania
Kieron Ellis
EFD Induction Ltd., Anglia
Mahesh Gupta
EFD Induction PrivateLtd., Indie
Qin Song EFD Induction (Shanghai) Co., Ltd., Chiny
Randy Borden
EFD Induction Inc., USA
Johan I. Larsen
EFD Induction s.r.l, Włochy
Grzegorz Korzuzek
EFD Induction Sp.z.o.o., Polska
Henk de Lange 
EFD Induction Srl, Rumunia
Tetsuro Yanagawa
EFD Induction K.K, Japonia
Yosuke Fujita
EFD Induction Co., Ltd., Tajlandia
Rafael Herrero
EFD Induction Ltda., Brazilia
John Philpott
EFD Induction Oil & Gas Service Sdn Bhd, Malaysia
Charlie Garcia   EFD Induction, Meksyk 
William Johnstone EHE Consumables, USA